Oralna Kirurgija

Image-HasTech
Image-HasTech
Image-HasTech
Image-HasTech
Image-HasTech

ORALNA KIRURGIJA

Bezbolne i nježne ekstrakcije!


Oralna kirurgija je područje stomatologije koje uključuje dijagnostiku i liječenje dentalnih komplikacija koje zahtijevaju operaciju usne šupljine.Oralna kirurgija uključuje: