Digitalni RVG

Image-HasTech

DIJAGNOSTIKA

RVG je digitalna slika zuba s 95% manje zračenja od klasičnog X-zraka!


RVG je digitalna slika zuba s 95% manje zračenja od klasičnog X-zraka. Njegova prednost je što omogućuje trenutni pristup analizi slike i preciznoj dijagnostici. Kompjuteriziranom RTG dijagnostikom RVG-a na najprecizniji način dijagnosticirati ćemo problem te izvršiti i liječenje zuba.

Image-HasTech